Terapia taktylna

Terapia taktylna polega na stymulacji zmysłu dotykowego poprzez wykorzystanie neurologicznych zasobów aktywności ruchowej organizmu. Wykorzystuje się w niej różne techniki masażu oraz stymulacji dotykowej. Ich zadaniem jest pobudzanie do rozwoju funkcji mózgu i układu nerwowego. Metoda terapii taktylnej stosowana jest w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami np. z porażeniem mózgowym, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, zachowaniami agresywnymi.