Zespół terapeutyczny

 

zespół Ela Włodarz

Elżbieta Włodarz

współzałożyciel i prezes CWRD “Papilio”

terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej

psychopedagog

terapeuta z zakresu rewalidacji

dyrektor Szkoły Podstawowej w Kucharach

 

Marta Szymańskazespół Marta Szymańska

współzałożyciel i wiceprezes CWRD  “Papilio”

prezes Fundacji “Papilio Dzieciom”

pedagog specjalny,

psycholog

terapeuta w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu 

członek zespołu diagnozującego zaburzenia ze spektrum autyzmu w Fundacji “Nowa Nadzieja”

 

 

zespół Anna KwintaAnna Kwinta

wpółzałożyciel i wiceprezes CWRD “Papilio”

pedagog specjalny

terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej

certyfikowany terapeuta metody Warnkego

diagnosta i terapeuta w dziedzinie Zespołu Aspergera

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMarlena Nowak

psycholog

socjoterapeuta

specjalista terapii behawioralno-poznawczej

terapeuta w zakresie Treningu Zastępowania Agresji ART

 

 

zespół Małgorzata TomeraMałgorzata Tomera

psycholog

socjoterapeuta

specjalista terapii behawioralno-poznawczej

 

 

 

zespół Anna Kowalska

Anna Kowalska

psycholog

specjalista terapii behawioralno-poznawczej

socjoterapeuta

 

 

 

Katarzyna Stefańska

psycholog

Marlena Grajekzespół Marlena Grajek

terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej

certyfikowany terapeuta metody Warnkego

terapeuta z zakresu rewalidacji

specjalista z zakresu analizy behawioralnej

 

 

 

zespół Angelika WojtaszczykAngelika Wojtaszczyk

terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej

muzykoterapeuta

terapeuta terapii taktylnej

terapeuta prowadzący zajęcia na Platformie 3D Schumman’a

 

 

 

zespół Katarzyna JanowskaKatarzyna Janowska

pedagog specjalny

terapeuta w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu

edukator seksualny

 

 

 

zespół Lidia OttoLidia Otto

pedagog specjalny

terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej

terapeuta w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

zespół Anna Spychalska

Anna Spychalska

surdopedagog

pedagog z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

pedagog z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej

oligofrenopedagog

specjalista z zakresu mediacji rodzinnej

 

zespół Magda Buchla

Magdalena Buchla

logopeda

pedagog specjalny

terapeuta mowy i komunikacji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

terapeuta z zakresu wczesnej stymulacji rozwoju dziecka

 

 

zespół Małgorzata Ciszewska

Małgorzata Ciszewska

logopeda

terapeuta wad  słuchu,  mowy i komunikacji

surdopedagog

pedagog specjalny

pedagog w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

zespół Anna Poleszczuk

Anna Poleszczuk

logopeda

pedagog

terapeuta metody Dyna- Lingua M.S.

terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

 

PART_1468945737639_IMG-20160719-WA0018_1Patrycja Augustyniak

pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

logopeda

surdopedagog

terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu

specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

zespół Marta SzymanowskaMarta Szymanowskai

terapeuta integracji sensorycznej

nauczyciel wychowania fizycznego

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooooooooooooo

zespół MIchalina MajerowiczMichalina Majerowicz

terapeuta integracji sensorycznej

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  Małgorzata Mokrzan

  terapeuta integracji sensorycznej

  terapeuta terapii taktylnej

zespół Gabriela Żurek

Gabriela Żurek

terapeuta z zakresu bajkoterapii

terapeuta z zakresu terapii biofeedback

 

 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiii