Centrum wolontariatu

Zapraszamy osoby chętne bezinteresownie pomóc dzieciom korzystającym z zajęć na terenie Papilio. Poszukujemy wolontariuszy, którzy będą wspomagać dzieci  na terenie domu rodzinnego.

Współpracujemy na podstawie umów o wolontariat, wystawiamy również zaświadczenia i opinie na prośbę pracujących wolontariuszy. Istnieje również możliwość ewentualnego zatrudnienia dla wyróżniających się osób.

Zapraszamy!!!