Projekty

baner podłużny

1. Projekt “Papilio dla dzieci”w okresie V-XII 2017 dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach realizacji programu w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Wojewoda Wielkopolski 300dpi

 

 

 

 

2. Projekt dofinansowany z Urzędu Miasta Kalisza w okresie II-V 2018 na wsparcie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Urząd Miasta w Kaliszu „Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

logo UM

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projekt w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018”

logo ministerstwo Rodziny

 

 

 

4. Projekt na organizację półkolonii w ramach zadania publicznego Wojewody Wielkopolskiego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób”.

Wojewoda Wielkopolski 300dpi