Koszty zajęć

Zajęcia terapeutyczne w Papilio są odpłatne. Z uzyskanych środków finansowych opłacamy pracę terapeutów – specjalistów pracujących z dziećmi oraz koszty wynajmu budynku, miesięczne opłaty za prąd i wodę, a także ogrzewanie gazowe w sezonie zimowym.

Dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci posiadające właściwe zaświadczenie lekarskie mogą korzystać z dofinansowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych, których Fundacja Papilio Dzieciom jest realizatorem na terenie Kalisza oraz okolicznych gmin.

Pliki do pobrania: