Bajkoterapia

Bajkoterapia jest jedną z najstarszych i najbardziej naturalnych metod, wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka.

Bajki opowiadane lub czytane dzieciom eciom , miały za zadanie tłumaczyć rzeczywistość, dziecka. , nie tylko wprowadzały w świat przygód, rozwijały wyobraźnię, ale przede wszystkim przekazywały w jasny i przystępny dla dziecka sposób pewne prawdy życiowe: zło będzie ukarane, że należy pomagać innym, że pycha i zarozumialstwo prowadzi do upadku, że prawdziwe piękno jest ukryte we wnętrzu człowieka itd.

W we współczesnym świecie pełnym przemocy i okrucieństwa, a przede wszystkim coraz bardziej bezuczuciowym, w którym największą wartość zaczyna stanowić pieniądz, gdzie już trzylatek potrafi odczuwać samotność, bo rodzice są zbyt zajęci gromadzeniem dóbr materialnych, bajkoterapia zyskuje coraz większą popularność i stawia się przed nią szersze zadania.

Dzięki tej metodzie, można pracować z dzieckiem już od drugiego roku życia, zarówno z dzieckiem zdrowym jak i mniej sprawnym intelektualnie a także z cechami autystycznymi.

Bezpiecznie i bezboleśnie poruszać się w sferze jego uczuć, lęków, zahamowań i obaw, ale nie tylko! Można również w przyjemny sposób, wyrównywać braki w wiedzy, ćwiczyć wymowę, rozwijać myślenie i wyobraźnię. Ćwiczyć sprawność ręki i zdolności manualne, kreatywność i empatię, asertywność i współdziałanie w grupie. Wszystko zależy od potrzeb dziecka i umiejętności terapeuty.

Na pierwszym spotkaniu ( w wyjątkowych przypadkach na dwóch) terapeuta, przeprowadza rozmowę – zabawę ( badanie dziecka) i wspólnie z rodzicem określa: problem, zakłada plan i główny kierunek działania, ewentualnie mniej więcej ustalają ilość godzin terapii.

Zajęcia odbywają się najczęściej jeden lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Dla każdego dziecka powstaje „JEGO BAJKA” na podstawie, której odbywa się dalsza praca terapeutyczna lub dydaktyczna, lub obie jednocześnie. Jeżeli istnieje taka potrzeba w terapii może brać udział dwoje lub troje dzieci.

Po 2-3 zajęciach efekty terapii, jej przebieg są ściśle przedstawiane i omawiane z rodzicem.