Dla rodziców

Dnia 24.06.2017 zakończono nabór wniosków o udzielenie wsparcia rodzicom dzieci z niepełnosprawnością w ramach zadania publicznego ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. W dniu 26.06.2017 komisja rozpatrzyła formalnie złożone dokumenty. Wpłynęło 11 wniosków. Zaopiniowano i rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków. Lista dzieci zakwalifikowanych do programu dostępna jest w siedzibie Fundacji. Rodzice objęci wsparciem zostaną powiadomieni telefonicznie.
nabór

Pliki do pobrania: